Thai  Thai

แพ็คเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน (พักเต้นท์)

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน (พักเต้นท์)

 

วันแรก

08.00    พบกันที่สำนักงานเม็ดทรายท่าเรือทับละมุเพื่อเช็คอินและรับอุปกรณ์
08.30    พบกับไกด์ของท่านและออกเดินทางไปยังหมู่เกาะสิมิลันโดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10.00    ดำน้ำตื้นชมปะการังและปลาสวยๆหลากหลายชนิดที่ฮันนีมูนเบย์ (Honeymoon Bay) ของเกาะ5เดินทางถึงอ่าวหน้าเกาะเมี่ยง(เกาะ4)ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นในปรินเซสเบย์ (Princess Bay) สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ปีนขึ้นจุดชมวิว หรือพักผ่อนบนหาดทรายสวยสีขาว
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะ4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน เช็คอินและเก็บสัมภาระของท่านเข้าที่พัก
14.00    ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย โดยเปลี่ยนขึ้นเรือ "พรรษา" เรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ของเม็ดทราย สำหรับนักท่องเที่ยวค้างคืน ดำน้ำตื้นที่จุดบีคอนรีฟ (Beacon Reef) ที่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ดำน้ำตื้นที่จุดเวสท์ออฟเอเดน (West of Eden) ที่เกาะปายู (เกาะ 7) ออกเดินทางกลับเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ชมพระอาทิตย์ตก ขณะรับประทานอาหารเย็นบนเรือ "พรรษา" ที่ฮันนีมูนเบย์ 
18.00    กลับสู่ที่พักของท่าน และเดินป่าช่วงหัวค่ำเพื่อชมปูไก่ ปูซึ่งมีเสียงร้องเหมือนไก่ ที่หาดูได้ที่สิมิลันเท่านั้น จากนั้นพักผ่อนตาม อัธยาศัย

 

วันที่สอง

08.30    รับประทานอาหารเช้าบนเรือ"พรรษา" 
09.30    ดำน้ำตื้นที่จุดอีสท์ออฟเอเดน (East of Eden) เกาะปายู (เกาะ 7) ซึ่งเป็นจุดหนึ่ง
ที่มีะการังสวยและหลายหลายที่สุด, ดำน้ำตื้นที่จุดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ของเกาะเมี่ยง 
(เกาะ 4) รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ "พรรษา" และ ออกเดินทางต่อสำหรับโปรแกรมเที่ยวช่วงบ่ายดำน้ำตื้นที่สแนปเปอร์แอลเลย์(SnapperAlley)ที่เกาะบางู(เกาะ9)ดำน้ำตื้นที่เทอร์เทิลร็อค (Turtle Rock) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เดินทางกลับสู่เกาะเมี่ยง และ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ และกลับขึ้นที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

08.00    เก็บสัมภาระและเช็คเอาท์จากที่พักของท่าน
08.30    รับประทานอาหารเช้าบนเรือ"พรรษา"
09.30    ดำน้ำตื้นที่จุดบาราคูดา (Barracuda) ของเกาะ5,ดำน้ำตื้นที่ออร์คิด การ์เด้น (Orchid Garden) ของเกาะ6 รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ "พรรษา" กลับขึ้นเกาะ 4 เพื่อเก็บสัมภาระของท่านและเปลี่ยนลงเรือเร็ว(Speedboat)
13.30    ดำน้ำตื้นที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) ที่เกาะบางู (เกาะ 9)เดินทางถึงโดนัลดัคเบย์ (Donald Duck Bay) ของเกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ซึ่งท่านสามารถพักผ่อนบนชายหาด เล่นน้ำชมปะการังหรือปีนจุดชมวิวบนหินเรือใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน
15.00    ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้า*

Thai