Thai  Thai

เกาะหก (เกาะปายู)

เกาะหก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะปายู มีลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออกแนวปะการัง บริเวณนี้กว้างประมาณ 150-200 เมตร ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มีกองหินและปะการังขึ้นกระจาย มีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้างในความลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็น แหลมเล็กๆ ด้านใต้เป็้แนวหิน

Thai